Dịch Vụ Hồ Sơ Thị Thực Trung Quốc Tại Việt Nam

Cần tư vấn nhấp vào đây 1900 3497

Các cơ quan đại diện Việt Nam tại Trung Quốc

Ngày đăng: 31/12/2020

Cơ quan đại diện là gì? 

Cơ quan đại diện nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài (gọi tắt là cơ quan đại diện) thực hiện chức năng đại diện chính thức của Nhà nước Việt Nam trong quan hệ với quốc gia, vùng lãnh thổ, tổ chức quốc tế bao gồm cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan đại diện lãnh sự, cơ quan đại diện tại tổ chức quốc tế.

 

Các cơ quan đại diện được hưởng đầy đủ quyền ưu đãi, miễn trừ phù hợp với pháp luật quốc tế. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài được quy định bởi Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài.

 

Có 3 loại cơ quan đại diện: 

 • Cơ quan đại diện ngoại giao bao gồm:  Đại sứ quán, Công sứ quán và đại biện quán
 • Cơ quan đại diện lãnh sự bao gồm: Tổng Lãnh sự quán và Lãnh sự quán.
 • Cơ quan đại diện tại tổ chức quốc tế là Phái đoàn đại diện thường trực của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại tổ chức quốc tế liên Chính phủ (gọi tắt là Phái đoàn đại diện thường trực).

Danh sách các cơ quan đại diện Việt Nam tại Trung Quốc

Hiện nay có 6 cơ quan đại diện Việt Nam đặt tại Trung Quốc, bao gồm:

 

1. Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh (Trung Quốc)

 • Địa chỉ: No 32 Guanghua Rd, Chaoyang Dist, Beijing, PC:100600
 • Điện thoại: +86-10-65321155
 • Fax: +86-10-65325720
 • Email: dsqbk1@yahoo.com
 • Website: http://vnembassy-beijing.mofa.gov.vn

 

2. Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Côn Minh (Trung Quốc)

 • Địa chỉ: Room 507, Hong Ta Mansion, No 155, Beijing Road, Kunming, China
 • Điện thoại: 86-871-3522669; +868713515889
 • Fax: 86-871-3516667
 • Email: tlsqcm@yahoo.com
 • Website: http://vnconsulate-kunming.mofa.gov.vn/​

 

3. Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Ninh (Trung Quốc)

 • Địa chỉ: 10th Floor, Diwang International Chamber of Commerce Tower, No 59 Jinhu Road, Nanning City, Guangxi, PRC.
 • Điện thoại : 0086 - 771 - 5510561/ 5510562
 • Fax: 0086 - 771 - 5534738
 • Email : tlsqvnnamninh@yahoo.com
 • Website : http://vnconsulate-nanning.mofa.gov.vn/​

 

4. Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Quảng Châu (Trung Quốc)

 • Địa chỉ: Suite P01, 4th /F, Garden Tower, Garden Hotel, 368 Hoanshi Dong Rd., Yuexiu District, Guangzhou 510064, Guangdong, P.R of China.
 • Điện thoại: +86-20-83305911, 83305910
 • Fax: +86-20-83305915
 • Email: quangchautlsq@yahoo.com
 • Website: https://vnconsulate-guangzhou.mofa.gov.vn/

 

5. Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Thượng Hải (Trung Quốc)

 • Địa chỉ: 3F, Huachen financial mansion. No 900, Pudong Ave, Shanghai. Postcode: 200135
 • Điện thoại: +86-21-68555871 / 68555872/13472652588
 • Fax: +86-21-68555873
 • Email: tlsqvn.th@mofa.gov.vn
 • Website: http://vnconsulate-shanghai.mofa.gov.vn/​

 

6. Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Hồng Kông (Trung Quốc)

 • Địa chỉ: 15/F., Great Smart Tower, 230 Wan Chai Road, Wan Chai, Hong Kong
 • Điện thoại: (852) 2591-4510; 2591-4517; 2835-9358; 2835-9398
 • Fax: (852) 2591-4524
 • Email: tlsqhk@mofa.gov.vn
 • Website: https://vnconsulate-hongkong.mofa.gov.vn/

 

(Nguồn: Bộ Ngoại giao Việt Nam)

This website is owned and operated by Tu Do Travel Ltd - Co, a private company. We are not affiliated with any government or embassy. © 2013-2020 Visamy.com.vn . All rights reserved.

 • Kết nối với chúng tôi:

GO UP