Dịch Vụ Hồ Sơ Thị Thực Trung Quốc Tại Việt Nam

Cần tư vấn nhấp vào đây 1900 3497

Dịch thuật công chứng - hợp pháp hóa lãnh sự

Ngày đăng: 26/05/2020

Dịch vụ dịch thuật & công chứng:

  • Dịch thuật từ tiếng Việt sang tiếng Anh hoặc các thứ tiếng khác (Đức, Pháp, Italy, Hàn Quốc, Nhật Bản, ...)
  • Dịch thuật từ tiếng nước ngoài (Nga, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Nhật Bản, Hàn Quốc,...)  qua tiếng Việt
  • Dịch vụ công chứng tư pháp bản dịch
  • Dịch vụ công chứng hồ sơ gốc

Dịch vụ chứng nhận lãnh sự & hợp pháp hóa lãnh sự: 

  • Chứng nhận lãnh sự giấy tờ, tài liệu của Việt Nam để được công nhận và sử dụng ở nước ngoài
  • Hợp pháp hóa lãnh sự giấy tờ, tài liệu của nước ngoài để được công nhận và sử dụng ở Việt Nam
 
Chúng tôi luôn luôn sẵn sàng tất cả các dịch vụ hỗ trợ trên khi bạn cần đến. Hãy sử dụng dịch vụ khi bạn cần, nhằm tránh rủi ro tài chính và thời gian cũng như kết quả hồ sơ thị thực của bạn.

This website is owned and operated by Tu Do Travel Ltd - Co, a private company. We are not affiliated with any government or embassy. © 2013-2020 Visamy.com.vn . All rights reserved.

  • Kết nối với chúng tôi:

GO UP